Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Uživatele je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

  • StudyNet.cz zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační či poptávkový/objednávkový formulář anebo je postoupí prostřednictvím elektronické pošty.
  • Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, název a IČ firmy, pozice ve firmě. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat StudyNet.cz o změně ve svých osobních údajích.
  • Uživatel StudyNet.cz si je vědom skutečnosti, že některé informace mohou být pasivně shromažďovány v průběhu standardních operací serveru (např. získání IP adresy počítače) a za použití různých technologií (cookies, javascriptové měřící systémy apod.).
  • Osobní údaje poskytnuté Uživatelem jsou použity pro účely kontaktování Uživatele, poskytnutí služeb, požadovaných Uživatelem, analytické účely a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem.

Poučení

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným do sídla správce anebo emailem na info@studynet.cz.

Správce StudyNet.cz:
Dušan Dvořák, IČ 10176055, zápis veden v ŽR UMČ Praha 4

Sídlo správce:
Měchenická 2561
141 00 Praha 4