Can you keep a secret? – Umíš udržet tajemství?

Chystáme se někomu prozradit tajemství a chceme se ujistit, že si ho nechá pro sebe.

Sue: Can you keep a secret?
Alice: Of course.
Sue: We´re moving to Atlanta.

fotografie Jinterwas @ Flickr