I just have this feeling – Mám jen takový (divný) pocit

Nemůžu to nijak dokázat, mám prostě jen pocit, že věci se mají tak a tak.

I just have this feeling that she is not telling us the truth.

fotografie Tobias Lindman @ Flickr