My house is your house – Jako doma

Říkáme, když chceme dát hostovi najevo, že chceme, aby se u nás cítil jako doma. Je to vlastně překlad ze španělského Mi casa, su casa.

Mary: Come in, you two.
Bill: Thanks.
Sue: Yes, thank you.
Mary: Well, what can I get you? My house is your house.

fotografie 3nitywashere @ Flickr