Video english – podrobné informace

Podrobné informace

 • Video kurzy: více než 100 strukturovaných video kurzů (Business English, Career English, Social English, Travel English, Media English a další). Kvalitní základ nebo doplněk firemního jazykového vzdělávání.
 • Samostatná videa: 6000 zajímavých a zábavných krátkých videí (8s-2min) ke zlepšení angličtiny.
 • Video slovník: několik tisíc videosekvencí v délce několika vteřin, které ilustrují užití konkrétního slova nebo slovního spojení.
 • Video kanály: učte se angličtinu se zprávami Voice of America. Máte k dispozici i další video kanály včetně řady kurzů National Geographic.
 • My Words: váš osobní video slovníček, do kterého je při studiu videí zaznamenávána slovní zásoba, kterou se chcete naučit. Můžete si vždy poslechnout standardní výslovnost každého slova nebo výrazu a případně se i podívat na několik krátkých klipů, ve kterých se dané slovo vyskytuje.
 • Intellispeech © – špičkový software na rozpoznání lidské řeči. Otestujte svou výslovnost a získejte ihned hodnocení. Namlouvejte vybrané sekvence videí a zlepšujte si svou výslovnost.

 

 

 • Nejrozsáhlejší knihovna videí. Videa jsou obsahově velmi rozmanitá, od zábavy k technice, od byznysu k politice. Můžete se učit jak se Stevem Jobsem, Barackem Obamou nebo Billem Gatesem, tak s Lady Gaga, Supermanem nebo Johnny Deppem.
 • Knihovna videí je neustále aktualizována o více než 50 nových video lekcí týdně
 • Všechna videa jsou otitulkována a roztříděna do 3 znalostních úrovní: začátečník, středně pokročilý, pokročilý.
 • Video kurzy „Premium+“ – kromě standardních video kurzů je na portálu i několik kurzů označených „Premium+“ jejichž obsah je poskytován smluvními partnery jako jsou Cambridge University Press, Garnet Education nebo Cengage Learning. Často se jedná o kurzy s odborným obsahem (Angličtina pro piloty a pozemní personál, Angličtina pro hotelnictví, Angličtina pro zdravotnictví apod.) a přístup do nich se hradí zvlášť a není součástí základní licence.
 • Více než 750 000 registrovaných uživatelů
 • Více než 20 000 registrovaných učitelů
 • Více než 140 milionů vět namluvených studenty
 • 15 000 studijních skupin

Jak to funguje?

Jednoduše. Ve čtyřech krocích: Watch – Learn – Speak – Quiz.

 • Watch the video

  Vyberte si sami videa, které se vám líbí*. Videa můžete sledovat bez titulků anebo s titulky a máte také možnost si je přehrát s automatickými pauzami po každé větě, což vám umožní dokonale porozumět celému videu.
  * Pokud máte svého lektora, můžete svěřit stanovení obsahu výuky a výběr videí do jeho rukou

 • Learn the words
  Cílem této části je naučit se nejdůležitější slovní zásobu ze shlédnutého videa. Systém vybere a pustí jen několik videosekvencí s větami, ve kterých se vyskytují slovíčka, která se máte naučit. V titulcích tato slovíčka chybí a vaším úkolem je doplnit je a tak si je připomenout a naučit se je. Máte zároveň i možnost si po najetí myší nad jakékoli slovo zobrazit jeho význam a poslechnout si, jak se vyslovuje. Můžete si také libovolný výraz uložit jedním klikem do svého osobního video slovníčku na portálu („My Words“). Uložená slovní zásoba je vám tak stále k dispozici a můžete se k ní kdykoliv vrátit. U každého samostatného videa je i soubor „Video Details“, který obsahuje textovou část videa a seznam nejdůležitější slovní zásoby. Video Details si můžete otevřít ve zvláštním okně a případně i vytisknout a uschovat k zopakování.
 • Speak the video

  V této části budou přehrány stejné videosekvence jako v předchozí části. Dostanete možnost je namluvit a porovnat svou výslovnost s výslovností rodilého mluvčího. Systém vás okamžitě ohodnotí a přidělí vám známku A, B nebo C. Máte i možnost poslechnout si sami sebe, tedy to jak jste videosekvenci namluvili. Můžete se také podívat, jak jste bodovali při namlouvání jednotlivých vět a zjistit kolik bodů vám chybí k získání maximálního počtu. Nebudete-li spokojeni s dosaženým hodnocením, můžete kteroukoli videosekvenci namluvit znovu a zlepšit tak své skóre.

 • Quiz vocabulary

  V kvizu si můžete ověřit, jestli jste si opravdu zapamatovali nejdůležitější slovní zásobu ze shlédnutých videí. A nejde jen o nějaké nudné doplňování. Integrální součástí kvizu jsou opět videosekvence s větami, ve kterých se vyskytuje testované slovíčko. Při vyplňování kvizu je spuštěna časomíra, kterou je však možno jedním klikem pozastavit, pokud potřebujete vyplňování přerušit nebo si chcete odpověď promyslet.

watch-learn-speak-quiz

video-wlsq