How time flies – Jak ten čas letí

Říkáme, když chceme vyjádřit, že čas ubíhá rychle, často překvapivě rychle („Nearly the end of the year! How time flies!“). V tomto smyslu se tento obrat také používá, když mluvíme o tom, jak děti vyrostly.

I can´t believe your son is at university already. How time flies!

fotografie Alice Popkorn @ Flickr