Put two and two together – Dát si dvě a dvě dohromady

Přijít na něco, „rozluštit“ to z informací, které máme k dispozici.

Don´t worry. John won´t figure it out. He can´t put two and two together.

fotografie Mr Wabu @ Flickr

 

Zajímavosti a novinky

Do you drink soda, pop or coke?

Profesor Bert Vaux z Harvardské univerzity prováděl v roce 2003 výzkum a zjistil, že v USA se mluví přinejmenším 10 dialekty angličtiny. Jedním z dotazů bylo i „Který výraz použijete, když si chcete objednat oslazený nápoj s bublinkami?“ čtěte dále…

My house is your house – Jako doma

Říkáme, když chceme dát hostovi najevo, že chceme, aby se u nás cítil jako doma. Je to vlastně překlad ze španělského Mi casa, su casa.

Mary: Come in, you two.
Bill: Thanks.
Sue: Yes, thank you.
Mary: Well, what can I get you? My house is your house.

fotografie 3nitywashere @ Flickr

Well done! – Paráda! To se ti povedlo.

Výraz našeho uznání – teď jsi opravdu zabodoval.

Sally: Well done, Tom. Excellent speech.
Tom: Thanks.

fotografie Misserion @ Flickr

You do the math – Spočítej si to sám

Touto frází chceme říct, že z okolností je vlastně jasné, co bychom měli udělat nebo pro jakou variantu se rozhodnout. Není o čem uvažovat.

You can have a 20″ TV for $150, or a 30″ for $170. You do the math.

fotografie Umberto Nicoletti @ Flickr

One moment, please – Moment, prosím

Nejsnazší způsob, jak říct „Můžete chvíli počkat?“

Bill (bere telefon): Hello?
Bob: Hello. Can I speak to Tom?
Bill: One moment, please. (předává telefon Tomovi) It´s for you.
Tom: Hello. This is Tom.

fotografie Don O´Brien @ Flickr

(Just) as I expected – (Přesně) jak jsem čekal

Další způsob jak říct „To jsem si myslel“ nebo „Věděl jsem, že to tak bude.“

Sally: He´s not here.
Sue: As I expected, he left work early again.

fotografie Rachel Zach @ Flickr

Boys will be boys – Kluci jsou kluci (s tím nic nenaděláš)

Povzdech nad něčím, co provedli kluci. Všeobecně se předpokládá, že jsou z „divokých vajec“ a ne příliš zodpovědní (a také se to přeneseně používá o mužích).

“They really messed up the living room, but boys will be boys.”

fotografie Serge Melki @ Flickr

Don’t speak too soon – No, aby ses nemýlil(a)

Myslíme si, že se mluvčí plete. Situace zatím sice vypadá pozitivně, ale to může být jen zdání anebo se vše může rychle zhoršit.

Bill: It looks like it’ll be a nice day.

Mary: Don’t speak too soon. I just felt a raindrop.

fotografie wootang01 @ Flickr

Zajímavosti a novinky

Learning Accents with Ben Affleck
Podívejte se na video

You´re (just) wasting my time – (Jen) mrháš mým časem

Způsob jak říct „Vůbec mě nezajímá, co říkáš nebo co mi chceš říct a nechci se s tebou o tom bavit“.

Rachel: I´ve heard enough. You´re just wasting my time. Good-bye.
Mary: If that´s the way you feel about it, good-bye.

fotografie Andrea Westmoreland @ Flickr

I owe you one – Máš to u mě

Díky za to co jsi pro mě udělal. Jsem tvým dlužníkem.

Bill: Let me pay for it.
Bob: Thanks a lot. I owe you one.

fotografie Tomi Tapio K @ Flickr

How dumb do you think I am? – Myslíš si, že jsem hlupák?

Řečnická otázka. Jde o podrážděnou reakci na něčí výrok. Má vlastně význam „I am not stupid“ a odpověď na ní se samozřejmě neočekává.

Mary: Are you really going to sell your new car?

Sally: Come on! How dumb do you think I am?

fotografie Ed Yourdon @ Flickr

 

 

Zajímavosti a novinky

Nemáte svůj den? Zkuste se podívat na svět z jiné perspektivy.
Čtěte více zde

Don´t spend it all in one place – Neutrať to všechno najednou

Používá se jako humorná poznámka, když dáváme někomu malý obnos peněz.

Fred: Dad, can I have a dollar?
Father: Sure. Here. Don’t spend it all in one place.

fotografie Kevin Dooley @ Flickr

You can´t win them all – Nemůžeš vždycky vyhrát

Neexistuje člověk, který by vždy ve všem uspěl. Používá se tehdy, když někdo prohrál v soutěži anebo se mu prostě něco nepovedlo. (“You” je zde neosobní a znamená „anyone“)

Sue: I´m a bit disappointed I didn´t get the job.
Bob: Oh well, you can´t win them all. 

fotografie suspiciousminds @ Flickr

(Things) could be worse – Mohlo by to být horší

Odpověď na pozdrav, kterou vlastně říkáme „Nemám se moc dobře, ale nejsem na tom ještě tak špatně“.

 John: How are you, Fred?

Fred: Things could be worse. And you?

John: Okay, I guess.

fotografie masuly @ Flickr

 

You think you´re so smart! – Ty si myslíš, že jsi tak chytrej!

Chováš se tak, jako bys věděl mnohem víc, než opravdu víš (dá se použít i v jiné osobě … on/a, oni si myslí).

Jill: I know more about it than you do.
Jane: You think you´re so smart! You don´t know anything!

fotografie soyoung Jung @ Flickr

Can you keep a secret? – Umíš udržet tajemství?

Chystáme se někomu prozradit tajemství a chceme se ujistit, že si ho nechá pro sebe.

Sue: Can you keep a secret?
Alice: Of course.
Sue: We´re moving to Atlanta.

fotografie Jinterwas @ Flickr

We must do this again (sometime) – To musíme někdy zopakovat

Výraz, kterým dáme najevo, že se nám líbilo to, čeho jsme se právě zúčastnili a rádi bychom to někdy zopakovali.

Bill: What a nice evening.
Mary: Yes, we must do this again sometime.
Bill: Bye.
Mary: Bye, Bill.

fotografie John Martinez Pavliga @ Flickr

Pardon me for living! – Promiň, že žiju!

(Slang) Sarkastická odpověď, když nás někdo kritizuje, kárá nebo se nás  dotkl netaktní poznámkou nebo požadavkem.

A: You are blocking my view. Please move.

B: Well, pardon me for living!

fotografie jantik @ Flickr

Fancy meeting you here! – No, tebe bych tady nečekal!

Výraz opravdového překvapení, když narazíme na známého na místě, kde bychom ho nečekali.

Tom: Hi, Sue! Fancy meeting you here!
Sue: Hi, Tom. I was thinking the same thing about you.

fotografie ifindkarma @ Flickr

As we speak – Právě teď

Používáme tehdy, když chceme sdělit, že se něco děje právě v této chvíli.

Tom: Waiter, where is my steak? It’s taking a long time.

Waiter: It is being grilled even as we speak, sir—just as you requested.

fotografie Bert Kaufmann @ Flickr

Don’t speak too soon – No, aby ses nemýlil(a)

Myslíme si, že se mluvčí plete. Situace zatím sice vypadá pozitivně, ale to může být jen zdání anebo se vše může rychle zhoršit.

Bill: It looks like it’ll be a nice day.

Mary: Don’t speak too soon. I just felt a raindrop.

fotografie wootang01 @ Flickr

Zajímavosti a novinky

Learning Accents with Ben Affleck
Podívejte se na video

Speak of the devil – My o vlku a…

Používáme, když se náhle objeví někdo, o kom jsme právě mluvili

Jane: Mary, I wonder how Fred is doing in his new job.

Fred: Hi, you two. What´s up?

Jane: Speak of the devil. Look who´s here!
fotografie michel mees @ Flickr

There you go! – No vidíš, tak se mi to líbí!

Odpověď, kterou dáváme druhé osobě najevo, že se nám líbí její (změněný) přístup. Je to stejné, jako bychom někomu řekli „Teď to děláš správně.“

Alice: I know I can do it. I just need to try harder.

Jane: There you go! 

 

fotografie Doug Hay @ Flickr

Who knows? – Kdo ví?

Nevím, kdo zná odpověď na tu otázku.

Andrew: Why can´t someone put this stuff away?
Rachel: Who knows? Why don´t you put it away? 

fotografie ~MVI~(warped) @ Flickr

I need it yesterday – Včera bylo pozdě

Způsob jak odpovědět na otázku „When do you need this?“ tak, aby bylo jasné, že věc hodně spěchá.

Bob: When do you need that urgent survey?
Bill: I need it yesterday.

fotografie lord enfield @ Flickr

Zajímavosti a novinky

“Prázdniny” končí. Těšíte se zpět do školy? Moc ne? No, snad je to lepší než na následujícím obrázku :)
Čtěte více zde

I don’t want to alarm you, but – Nechci tě plašit, ale …

Výraz, který používáme, když chceme posluchače připravit na špatné zprávy.

Bob: I don´t want to alarm you, but I have some bad news.

Tom: Let me have it.

fotografie Eddy Van 3000 @ Flickr

In the wrong place at the wrong time – Na špatném místě ve špatnou dobu

Nepotřebuje žádné vysvětlení. :)

It isn’t my fault. I was just in the wrong place at the wrong time.

fotografie d-loop @ Flickr

 

Zajímavosti a novinky

Shakespearova angličtina

V době, kdy Shakespeare tvořil svá díla, rychle narůstala slovní zásoba angličtiny. Shakespeare nebyl výjimečný tím, že by do angličtiny přivedl více nových slov než jiní literáti té doby,  vymykal se však způsobem, kterým slova užíval. Například jeho použití čtěte dále…

Enjoy! – Užij si to!

Doufám, že si užiješ to, co teď hodláš dělat … ať už to bude cokoli.

Sue: What a beautiful day! Good-bye.
Tom: Good-bye. Enjoy!

fotografie Damian Gadal @ Flickr

Nothing for me, thanks – Nedám si nic, děkuju

Používáme, když chceme odmítnout nabídku něčeho k pití nebo k snědku.

Bob: We have beer and wine. Which would you like?
Mary: Nothing for me, thanks.

fotografie jamasca66 @ Flickr

It blows my mind! – To mě fakt dostalo!

Můžete použít, když vás nějaká zpráva hodně překvapila a vzrušila anebo velmi zaujala.

Bill: Did you hear about Tom´s winning the lottery?
Sue: Yes, it blows my mind!

fotografie Pascal @ Flickr

Have a heart! – Slituj(te) se!

Používáme, když někoho prosíme, aby na nás nebyl tak tvrdý.

Alice: Have a heart, officer! I wasn´t going all that fast.

fotografie Chris Yarzab @ Flickr

I just have this feeling – Mám jen takový (divný) pocit

Nemůžu to nijak dokázat, mám prostě jen pocit, že věci se mají tak a tak.

I just have this feeling that she is not telling us the truth.

fotografie Tobias Lindman @ Flickr

Who do you think you are? – Kdo si myslíš, že jsi?

Použijeme, když se někdo chová arogantně a my si to nechceme nechat líbit.

Tom: Just a minute! Who do you think you are? You can´t talk to me that way!
Bob: Says who?

fotografie arrrRt by EduArd @ Flickr

Give it time – Dej tomu čas

Obvykle se používá, když chcete někoho utěšit a povzbudit ho, že musí vydržet a bude líp.

Things will get better. Don’t worry. Give it time.

fotografie Tim Green @ Flickr

God only knows! – Pámbu ví!

Používáme, když chceme naznačit, že na položenou otázku neznáme odpověď.

Tom: How long is all this going to take?

Alice: God only knows!

fotografie David Blackwell @ Flickr

Leave it to me – Nech to na mě

Další způsob jak říct „I will do it“, postarám se o to.

Jane: Will you do this as soon as possible?
Mary: Leave it to me.

fotografie Skakerman @ Flickr

 

Just thinking out loud – Jen přemýšlím nahlas

Říkáme na vysvětlenou, když si někdo všiml, že mluvíme sami k sobě.

Bob: Now, this goes over here.
Bill: You want me to move that?
Bob: Oh, no. Just thinking out loud.

fotografie zorilla @ Flickr

Now, now – No, no…

Těmito slovy můžeme začít, když chceme někoho uklidnit nebo utěšit.

Jane: I´m so upset!
Andrew: Now, now, everything will work out all right.

fotografie Jon Candy @ Flickr

I was up all night with a sick friend. – Celou noc jsem se starala o nemocného kamaráda.

Nepravděpodobná, ale populární výmluva podávající vysvětlení proč jsme nebyli minulou noc tam, kde jsme měli být. Dá se jí i taktně naznačit tazateli ať se dál nevyptává, protože prostě nechceme prozradit, kde jsme opravdu byli.

Bill: Where in the world were you last night?

Mary: Well, I was up all night with a sick friend.

 

fotografie Xanetia @ Flickr

Look here – Hele, podívej se…

Fráze, která má zdůraznit to, co následuje. Můžeme jí také vyjádřit jistou míru netrpělivosti a podráždění.

Henry: Look here, I want to try to help you, but you’re not making it easy for me.

Rachel: I’m just so upset. 

fotografie bobsfever @ Flickr

Since when? – Odkdy?

Používáme, když chceme ukázat, že jsme překvapeni anebo rozladěni tím, co někdo řekl nebo udělal, protože se nám to nelíbí.

Jane: Fred is now the assistant manager.
Bob: Since when?
Jane: Since I appointed him, that´s when.

fotografie Quinn Dombrowski @ Flickr

How could you (do something)? – Jak jsi jen mohl/a (udělat něco takového)?

Výčitka, na kterou neočekáváme odpověď.

Tom: Then I punched him in the nose.

Rachel: Oh, how could you?

 

fotografie victoriapeckham @ Flickr

Zajímavosti a novinky

Když je Halloween, tak děti v kostýmech chodí dům od domu a dostávají od sousedů cukroví. Co se ale stane, když jim druhý den rodiče oznámí, že jim snědli všechna, ale úplně všechna cukrátka?
Podívejte se na video

I can live with that – S tím můžu žít

Další způsob, jak říct „Nemám nic proti tomu“.

Sue: I want to do this room in green.
Bill: I can live with that.

fotografie Jim R Rogers @ Flickr

My lips are sealed – Neřeknu to živé duši

Nikomu neprozradím, co jsem se právě dozvěděl.

Mary: I hope you don´t tell anyone about this.
Alice: Don´t worry. My lips are sealed.

fotografie istolethetv @ Flickr

Say cheese! – Vyletí ptáček!

Říkáme, když chceme, aby se ti, které fotíme usmáli. To musí udělat, chtějí-li vyslovit slovo „cheese“.

„Is everybody ready? Say cheese!“ asked Mary, holding the camera to her face.

fotografie Pim Geerts @ Flickr

Enough is enough! – Mám toho (právě tak) dost!

Enough is enough!

Chceme vyjádřit, že nám došla trpělivost a nebudeme už dál tolerovat něčí chování.

Sue: That color of lipstick is all wrong for you, Sally.

Sally: Enough is enough! Sue, get lost!

Sue: I was just trying to help.

 
fotografie Felinest @ Flickr

You first – Ty první

Do něčeho se nám nechce anebo se něčeho bojíme a tak bychom byli rádi, kdyby to někdo mohl vyzkoušet před námi.

Bill: The water sure looks cold. Let´s jump in.

Bob: You first.
fotografie bertknot @ Flickr

Zajímavosti a novinky

Pejsek dělá haf, kočička mňau, ale jak asi dělá lištička? Ylvis vám to prozradí:)
Podívejte se na video

I´m gone – Musím běžet

Použijeme, když se loučíme (slang.).

Jane: I´m gone. See you guys.

John: See you, Jane.

Fred: Bye, Jane.

fotografie skippyjon @ Flickr

couldn´t be happier – šťastnej jako blecha

Máme se skvěle, jsme „totally happy“ a lepší už to prostě být nemůže.

We are delighted. Couldn´t be happier.

fotografie aussiegall @ Flickr

Zajímavosti a novinky

V roce 1968 měl Terry Gilliam (tehdy mladý karikaturista snažící se uživit v Londýně – později člen slavné skupiny Monty Python) vytvořit příspěvek do vánočního televizního programu. Pro inspiraci si zašel do Tate Gallery. Tam ho zaujala ohromná sbírka viktoriánských vánočních pohledů. Některé si okopíroval, trošku si s nimi pohrál a vznikla z toho tahle netypická „The Christmas Card“. Veselé Vánoce :)
Podívejte se na video

How time flies – Jak ten čas letí

Říkáme, když chceme vyjádřit, že čas ubíhá rychle, často překvapivě rychle („Nearly the end of the year! How time flies!“). V tomto smyslu se tento obrat také používá, když mluvíme o tom, jak děti vyrostly.

I can´t believe your son is at university already. How time flies!

fotografie Alice Popkorn @ Flickr

(I’ll) see you next year – Uvidíme se příští rok

Pozdrav, kterým se loučíme na samém konci roku.

Bob: Happy New Year!
Sue: You too! See you next year.

fotografie jurvetson @ Flickr

 

 

Zajímavosti a novinky

Dáváte si novoroční předsevzetí? Můžete se inspirovat 10 nejčastějšími předsevzetími, která si dávají Američané. Čte a komentuje svým osobitým hlasem Bob Dylan.
Podívejte se na video

What´s wrong? – Co se děje?

Je jasné, že došlo k něčemu nepříjemnému. Ptáme se, co se stalo.

Sue (crying): Hello, Sally?
Sally: Sue, what´s wrong?
Sue: Oh, nothing. Tom left me.

fotografie dollen @ Flickr

Here we go again – A je to tu zas

Tento obrat je vlastně povzdech vyjadřující rozladění nad tím, že znovu musíme projít něčím nepříjemným.

Fred: We must continue our discussion of the Wilson project.

Sue: Here we go again.

Fred: What’s that?

Sue: Nothing.

recubejim @ Flickr

(I have) no problem with that – S tím nemám problém

Reagujeme na zprávu, o které si mluvčí může myslet, že nás nepotěší. Dáváme mu najevo, že nám zpráva nevadí.

Bob: Is it okay if I sign us up for the party?
Sally: I have no problem with that.

fotografie Thomas Hawk @ Flickr

Tah-dah! – Ta dá!

Tato imitovaná fanfára avizuje, že právě teď dojde k něčemu, co stojí za pozornost.

„Tah-dah,“ said Alice. „This is my new car!“

fotografie kennymatic @ Flickr