God only knows! – Pámbu ví!

Používáme, když chceme naznačit, že na položenou otázku neznáme odpověď.

Tom: How long is all this going to take?

Alice: God only knows!

fotografie David Blackwell @ Flickr