I was up all night with a sick friend. – Celou noc jsem se starala o nemocného kamaráda.

Nepravděpodobná, ale populární výmluva podávající vysvětlení proč jsme nebyli minulou noc tam, kde jsme měli být. Dá se jí i taktně naznačit tazateli ať se dál nevyptává, protože prostě nechceme prozradit, kde jsme opravdu byli.

Bill: Where in the world were you last night?

Mary: Well, I was up all night with a sick friend.

 

fotografie Xanetia @ Flickr