Now, now – No, no…

Těmito slovy můžeme začít, když chceme někoho uklidnit nebo utěšit.

Jane: I´m so upset!
Andrew: Now, now, everything will work out all right.

fotografie Jon Candy @ Flickr