Pardon me for living! – Promiň, že žiju!

(Slang) Sarkastická odpověď, když nás někdo kritizuje, kárá nebo se nás  dotkl netaktní poznámkou nebo požadavkem.

A: You are blocking my view. Please move.

B: Well, pardon me for living!

fotografie jantik @ Flickr