As we speak – Právě teď

Používáme tehdy, když chceme sdělit, že se něco děje právě v této chvíli.

Tom: Waiter, where is my steak? It’s taking a long time.

Waiter: It is being grilled even as we speak, sir—just as you requested.

fotografie Bert Kaufmann @ Flickr