I´m gone – Musím běžet

Použijeme, když se loučíme (slang.).

Jane: I´m gone. See you guys.

John: See you, Jane.

Fred: Bye, Jane.

fotografie skippyjon @ Flickr