One moment, please – Moment, prosím

Nejsnazší způsob, jak říct „Můžete chvíli počkat?“

Bill (bere telefon): Hello?
Bob: Hello. Can I speak to Tom?
Bill: One moment, please. (předává telefon Tomovi) It´s for you.
Tom: Hello. This is Tom.

fotografie Don O´Brien @ Flickr