You´re (just) wasting my time – (Jen) mrháš mým časem

Způsob jak říct „Vůbec mě nezajímá, co říkáš nebo co mi chceš říct a nechci se s tebou o tom bavit“.

Rachel: I´ve heard enough. You´re just wasting my time. Good-bye.
Mary: If that´s the way you feel about it, good-bye.

fotografie Andrea Westmoreland @ Flickr