It blows my mind! – To mě fakt dostalo!

Můžete použít, když vás nějaká zpráva hodně překvapila a vzrušila anebo velmi zaujala.

Bill: Did you hear about Tom´s winning the lottery?
Sue: Yes, it blows my mind!

fotografie Pascal @ Flickr