(Just) as I expected – (Přesně) jak jsem čekal

Další způsob jak říct „To jsem si myslel“ nebo „Věděl jsem, že to tak bude.“

Sally: He´s not here.
Sue: As I expected, he left work early again.

fotografie Rachel Zach @ Flickr