Just thinking out loud – Jen přemýšlím nahlas

Říkáme na vysvětlenou, když si někdo všiml, že mluvíme sami k sobě.

Bob: Now, this goes over here.
Bill: You want me to move that?
Bob: Oh, no. Just thinking out loud.

fotografie zorilla @ Flickr