In the wrong place at the wrong time – Na špatném místě ve špatnou dobu

Nepotřebuje žádné vysvětlení. :)

It isn’t my fault. I was just in the wrong place at the wrong time.

fotografie d-loop @ Flickr

 

Zajímavosti a novinky

Shakespearova angličtina

V době, kdy Shakespeare tvořil svá díla, rychle narůstala slovní zásoba angličtiny. Shakespeare nebyl výjimečný tím, že by do angličtiny přivedl více nových slov než jiní literáti té doby,  vymykal se však způsobem, kterým slova užíval. Například jeho použití

přídavných jmen pro neživé objekty bylo v 16. století velmi nezvyklé.  Když tedy například ve své hře Jindřich V. mluví o koních a jejich „hrdých kopytech“ (proud hoofs) je to velmi novátorské. Užití takového slovního spojení, nad kterým se my už ani nepozastavíme, bylo v jeho době velmi neobvyklé a průkopnické.

william-shakespeare