Who knows? – Kdo ví?

Nevím, kdo zná odpověď na tu otázku.

Andrew: Why can´t someone put this stuff away?
Rachel: Who knows? Why don´t you put it away? 

fotografie ~MVI~(warped) @ Flickr