I don’t want to alarm you, but – Nechci tě plašit, ale …

Výraz, který používáme, když chceme posluchače připravit na špatné zprávy.

Bob: I don´t want to alarm you, but I have some bad news.

Tom: Let me have it.

fotografie Eddy Van 3000 @ Flickr