(I have) no problem with that – S tím nemám problém

Reagujeme na zprávu, o které si mluvčí může myslet, že nás nepotěší. Dáváme mu najevo, že nám zpráva nevadí.

Bob: Is it okay if I sign us up for the party?
Sally: I have no problem with that.

fotografie Thomas Hawk @ Flickr