Nothing for me, thanks – Nedám si nic, děkuju

Používáme, když chceme odmítnout nabídku něčeho k pití nebo k snědku.

Bob: We have beer and wine. Which would you like?
Mary: Nothing for me, thanks.

fotografie jamasca66 @ Flickr