Boys will be boys – Kluci jsou kluci (s tím nic nenaděláš)

Povzdech nad něčím, co provedli kluci. Všeobecně se předpokládá, že jsou z „divokých vajec“ a ne příliš zodpovědní (a také se to přeneseně používá o mužích).

“They really messed up the living room, but boys will be boys.”

fotografie Serge Melki @ Flickr