You can´t win them all – Nemůžeš vždycky vyhrát

Neexistuje člověk, který by vždy ve všem uspěl. Používá se tehdy, když někdo prohrál v soutěži anebo se mu prostě něco nepovedlo. (“You” je zde neosobní a znamená „anyone“)

Sue: I´m a bit disappointed I didn´t get the job.
Bob: Oh well, you can´t win them all. 

fotografie suspiciousminds @ Flickr